My Philosophy

I help you to slow down…. to find happiness in the smallest of things.
It is my passion to turn everyday routines into more meaninful rituals.
I’ll share my secret with you.

Arlette

Ik zet mijn talenten graat in om een positieve impuls te geven aan het vergroten van het zelfbewustzijn van ouderen en daarmee hun positie in de samenleving. En vooral een bijdrage te leveren aan het versterken van de eigen regie en het welbevinden van senioren.

Oud worden gaat vanzelf. En of een mens ook in deze tijd zich goed kan schikken in zijn ouder worden, hangt deels van zichzelf en de omstandigheden af. Het is een hele kunst om op een goede manier ouder te worden in een snel veranderende samenleving. En deze kunst kan m.i. niet zonder oefening. Hoe meer ik mij hierin verdiep, des te meer realiseer ik mij dat tijdens het werkzame leven de inzet van coaching voor ontwikkeling een normaal gegeven is geworden. In de daarop volgende levensfase is coaching niet meer aan de orde, ondanks het feit dat er enorme veranderingen in deze levensfase plaatsvinden.

In mijn werk ben ik in staat mensen te enthousiasmeren om hun talenten te benutten en deze creatief in te zetten voor hun eigen ontwikkeling. De gesprekspartner te motiveren, zaken niet over zich heen te laten komen, en bespreekbaar te maken en de eigen positie daarin te bepalen. Met het doel de regisseur van je eigen leven te blijven. Ook in periodes waarbij professionele ondersteuning noodzakelijk kan zijn. Vanuit warmte en humor kan ik de confrontatie aangaan. Ik ben in staat mensen uit te dagen en hen een goed inzicht te geven door hen een spiegel voor te houden en vanuit eigen mogelijkheden keuzes te maken.

Als senioren-coach ondersteun en inspireer ik, in beide landstalen, 50-ers en ouderen, die zich geleefd voelen zodat ze opnieuw hun passie en drijfveren vinden. ​

De senioren-coach ondersteunt in het proces van nog wijzer worden. Het ontdekken van uw persoonlijke kracht biedt -op alle leeftijden- mogelijkheden om vanuit wensen en verlangens vorm en inhoud te geven aan wat u werkelijk wilt in uw leven. De senioren-coach biedt hiervoor individuele gesprekken.

 

 

 

Uw naam en voornaam

Uw e-mail adres

Uw telefoonnummer

Uw bericht

captcha